Bekendgeving procedure

1 september 2016

Beste oud-collega’s, mede gedupeerden en overige lezers,

De stichting NL-Poms is afgelopen maart opgericht. Na enkele opstartperikelen en groeistuipen zitten we nu op de goede weg. Het inloophuis is inmiddels breed bekend. Hierover krijgen we van de deelnemers alleen maar lovende reacties. Onze ervaringsdeskundigen hebben al vele gedupeerden informatie verstrekt, advies gegeven of geholpen met coulance-aanvragen en bezwaren tegen afwijzingen daarvan.
Maar er is meer. We hebben niet stilgezeten, integendeel. De resultaten van het onderzoek dat nu door het RIVM wordt uitgevoerd laten op zich wachten. Hier hebben wij als stichting niet het vertrouwen in een gunstige afloop voor alle gedupeerde oud-collega’s. Om die reden is op de achtergrond hard gewerkt aan het voorbereiden van een juridische procedure. Inmiddels kan ·ik bevestigen dat we hierin geslaagd zijn. Mr. Rob Bedaux, een gerenommeerd advocaat en gespecialiseerd in letselschades, heeft de staat gedagvaard en daarmee de procedure in gang gezet. Hiermee gaan we een periode in waarbij wij de doelstelling van de stichting, het behartigen van de belangen van gedupeerde die gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen bij NL-Poms, buiten het eerder genoemde inloophuis verder uitbouwen. Via genoemde procedure geven wij aan deze doelstelling oak handen en voeten. Ons doel met de juridische procedure is Defensie aansprakelijk te krijgen voor alle door oud medewerkers van NL-Poms geleden angst-, letsel-en gezondheidsschades. Als we hierin succesvol worden, en wij gaan daarvan uit, ligt de weg open voor het indienen van schadeclaims. Graag willen wij jullie op de hoogte houden van aile ontwikkelingen. Er is random Chroom VI, PX-10 en het RIVM al de nodige aandacht geweest in de regionale en landelijke pers alsook op TV. Zelf gebruiken we tot nog toe hiervoor voornamelijk social media. Dit laatste vinden we echter minder geschikt voor informatievoorziening. Daarom hebben we opdracht gegeven voor het bouwen van een eigen website waarmee wij iedereen die daarin geïnteresseerd is kunnen informeren over onze activiteiten en alle ontwikkelingen rand de strijd die we voor het bereiken daarvan voeren. De eerste delen van onze nieuwe website zijn gereed en is via www.nlpoms.nl te raadplegen. De site gaan we de komende tijd nog verder uitbreiden. Zijn er naar aanleiding van dit schrijven vragen, opmerkingen of wat dan oak, stel ze gerust. Bij voorkeur per email op adres info@nlpoms.nl.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken voor een dringende oproep. Ter ondersteuning van ons werk kunnen we niet zonder financiele support. Er lopen inmiddels de nodige aanvragen voor geldelijke steun maar dit zal niet voldoende zijn. De website biedt binnenkort de mogelijkheid voor het rechtstreeks verlenen van donaties. Als stichting zouden wij het erg fijn vinden en ons gesterkt voelen in al onze activiteiten als jullie ons hierin financieel ondersteunen. Wij voeren de procedure niet voor ons zelf maar strijden voor aile gedupeerden. Het motto “Samen staan we sterk” geldt ook hier. Bij voorbaat wil ik donateurs danken voor de support. Rest mij jullie uit te nodigen ons voor de laatste informatie te volgen op social media of via de site www.nlpoms nl.

Met vriendelijke groet,
Handtekening voorzitter
Henk Coort, Voorzitter Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Steffen NL-Poms