Arrest dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7-5-2019

7 mei 2019

Op mijn onderstaand persbericht wil ik het volgende toevoegen:

Ogenschijnlijk wijst het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een vordering tot schadevergoeding bij voorbaat af. Dit geldt echter uitsluitend voor de groepsactie van de stichting en niet voor de andere eisers. Dus staat de vordering tot schadevergoeding voor eenieder, die op de POMSites heeft gewerkt, open. Dat is ook de reden dat ik goede hoop heb dat een schadevergoeding wordt vastgesteld, net zoals bij Nedtrain en de gemeente Tilburg. Ook zal ik proberen het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch te bewegen deskundigen te benoemen die mogelijk beperkingen in het RIVM rapport kunnen wegnemen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Rob Bedaux

_______________________________________________________________________________

Persbericht Mr. R.M.W.H. Bedaux namens de Stichting Gedupeerden POMS-sites na arrest 7 mei 2019 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Voor alle duidelijkheid:

In de procedure vertegenwoordig ik alle medewerkers die vroeger op een van de POMS-sites bij Defensie hebben gewerkt, ambtenaren of particulieren. De grondslag van de vordering is een onrechtmatig nalaten. Defensie heeft immers, willens en wetens, alle jaren de mensen blootgesteld aan chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen zonder hen in te lichten en ook geen maatregelen van betekenis getroffen om hen te beschermen. Dit is onder meer in strijd met het EVRM (zelfbeschikkingsrecht). Het aan de Staat verbonden RIVM-onderzoek beperkt in een te grote mate de gezondheidsschade en ook dat wil ik verruimen.

Het arrest van 7 mei 2019 geeft deels goede, deels minder goede berichten.

Goed:

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch meent dat er wel redenen zijn tot ontvankelijkheid van de vorderingen en bevoegdheid tot kennisname omdat het een vordering uit onrechtmatige daad (nalaten) betreft. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is van mening dat de aard van de vorderingen zich het meest leent voor de beoordeling door de civiele rechter en niet door de bestuursrechter. Het vonnis van de rechtbank zal dus worden vernietigd. De zaak is daarmee open.

Ook suggereert het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de vordering tot het vaststellen van aansprakelijkheid wel toewijsbaar zou kunnen zijn en met name dat is reden om in een comparitie een regeling te beproeven tussen partijen.

Slecht:

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is terughoudend en overweegt sommige vragen aan de Hoge Raad voor te leggen en constateert dat het formeel, in een groepsactie, niet mogelijk is om een schadevergoeding vast te stellen.

Standpunt Mr. R.M.W.H. Bedaux:

Ik zal in die comparitie vasthouden aan een basis schadevergoeding voor iedereen zoals ik dat ook heb gevorderd en dit is toegewezen in de kwestie NEDtrain en Gemeente Tilburg. Het RIVM onderzoek beperkt in een te grote mate de gezondheidsschade en ook dat wil ik verruimen.

Heerlen, 7 mei 2019

Mr. Rob Bedaux advocaat uit Heerlen

Klik op onderstaande link om het Arrest te lezen alleen de Stichting wordt bij naam genoemd.

http://nl-poms.nl/wp-content/uploads/2019/05/Arrest-Gerechtshof-’s-Hertogenbosch-7-5-2019.pdf