Met deze update willen wij jullie informeren over de stand van zaken.

De procedure van voormalige Poms medewerkers en de Stichting NL-Poms tegen    Defensie loopt nog steeds. Met deze update willen wij jullie informeren over de stand van zaken. Op 28 November aanstaande is om 10.00uur een zogenaamde comparitie gepland in het gerechtshof van Den Bosch. In veel rechtszaken wordt als onderdeel van de procedure een speciale … Meer lezen

De juridische stand van zaken

Zoals U weet hebben wij diverse rapporten in de media gebracht, waaruit blijkt dat defensie in het verleden de werknemers aan een veel te hoge concentratie chroom6 heeft blootgesteld en aanbevelingen werden gegeven ter voorkoming van verdere blootstelling. Dit heeft volgens ons geleid tot de coulanceregeling. De start van de juridische procedure begon feitelijk met … Meer lezen

Nieuwsbrief Mei

Al het nieuws rondom de stichting van mei 2017 kunt u lezen in de nieuwsbrief

Meer lezen

Nader onderzoek door RIVM naar Chroom-6

Het RIVM heeft een nieuwe ‘zoekslag’ gemaakt in de wetenschappelijke literatuur en komt tot de conclusie dat chroom-6 minder ziekten kan veroorzaken dan tot nu toe aangenomen werd. Chroom-6 is bij Defensie veel gebruikt in verf. Nadat de eerste berichten over chroom-6 als mogelijke oorzaak van verschillende ziekten bekend werden, hebben Defensie en bonden in … Meer lezen

Defensie keert 2,1 miljoen uit aan slachtoffers

Defensie heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers van Chroom-VI. Bron: L1NWS

Nieuwsbrief Februari

Al het nieuws rondom de stichting van februari kunt u lezen in de nieuwsbrief

Meer lezen

Voortgang procedure

Beste (oud) collega’s, medestrijders en nabestaanden. Graag wil ik jullie informeren over de laatste ontwikkelingen in onze procedure tegen Defensie. Helaas moeten we jullie meedelen dat De Staat Der Nederlanden (Ministerie van Defensie) door goedkeuring van de rechtbank nogmaals 6 weken uitstel heeft gekregen voor het geven van een reactie op de dagvaarding. De verlengde … Meer lezen

Nieuwsflits

Afgelopen vrijdag hebben we een langverwachte mijlpaal bereikt. Na een periode van intensieve voorbereiding is door Mr. Rob Bedaux, advocaat van onze stichting, de dagvaarding betekend. Dit komt erop neer dat de juridische procedure tegen de staat van start is gegaan. Het grootste deel van de regionale en landelijke pers heeft dit bericht opgepikt en … Meer lezen

Nieuwsbrief November

Al het nieuws rondom de stichting van november kunt u lezen in de nieuwsbrief

Meer lezen

Slachtoffers van gevaarlijke stoffen

Van SP-lid Jasper van Dijk hebben wij toestemming gekregen om het document ‘Slachtoffers van gevaarlijke stoffen’ te publiceren. In dit document komen mensen aan het woord die in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen tijdens het werken voor Defensie.

Meer lezen