De juridische stand van zaken

1 juni 2017

Zoals U weet hebben wij diverse rapporten in de media gebracht, waaruit blijkt dat defensie in het verleden de werknemers aan een veel te hoge concentratie chroom6 heeft blootgesteld en aanbevelingen werden gegeven ter voorkoming van verdere blootstelling. Dit heeft volgens ons geleid tot de coulanceregeling.

De start van de juridische procedure begon feitelijk met het verzoek aan de rechtbank tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de werkomstandigheden binnen de poms-sites en de voorlichting aan de werknemers.

De getuigen hebben de rechtbank uitgelegd hoe ze hebben gewerkt op de poms-sites, dat zij geen weet hadden van die hoge concentraties chroom 6 en de schadelijkheid van ook andere stoffen, niet waren voorgelicht omtrent het gevaar waaraan zij werden blootgesteld en dat er weinig of geen voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd ter voorkoming van verdere blootstelling. Zelfs de oorzaak van die hoge concentraties chroom 6 was eerder nooit onderzocht. Uit de getuigenverhoren is achteraf duidelijk geworden hoe die concentraties zo hoog konden worden.

Vervolgens hebben enkele rechtsbijstandsverzekeringen voor enkele personen een beperkte dekking verleend en konden we de juridische procedure verder opstarten met een dagvaarding.

Hierin vorderen de stichting, […], een verklaring voor recht dat defensie onrechtmatig heeft gehandeld, dat defensie moet bewijzen, dat de gezondheidsschade niet voorkomt uit de arbeidsomstandigheden, een verder voorschot op schade boven op de coulanceregeling voor een ieder die minimaal zes maanden heeft gewerkt in één van de NL-POMS-sites 5 ad € 9.000,- per persoon en uitbreiding van het invaliditeitspensioen. Hierop heeft defensie schriftelijk gereageerd met een conclusie van antwoord en heeft de rechter bepaald dat er nog twee schriftelijke stukken komen en wel een conclusie van repliek aan onze zijde en een conclusie van dupliek aan de zijde van defensie. Vervolgens zal de rechter waarschijnlijk een hoorzitting bepalen. Hierin worden de standpunten van de partijen besproken en wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om tot een schikking te komen en zo niet hoe dan de zaak verder moet gaan bijvoorbeeld door middel van het horen van deskundigen. Daarna zal er uiteindelijk vonnis worden gewezen.