Nader onderzoek door RIVM naar Chroom-6

9 april 2017

Het RIVM heeft een nieuwe ‘zoekslag’ gemaakt in de wetenschappelijke literatuur en komt tot de conclusie dat chroom-6 minder ziekten kan veroorzaken dan tot nu toe aangenomen werd. Chroom-6 is bij Defensie veel gebruikt in verf.

Nadat de eerste berichten over chroom-6 als mogelijke oorzaak van verschillende ziekten bekend werden, hebben Defensie en bonden in 2015 snel een coulanceregeling gemaakt. Volgens Defensie hebben 244 defensiemedewerkers inmiddels een uitkering gekregen omdat ze een ziekte hebben die veroorzaakt is door het inademen van of in aanraking komen met slijpsel, schuursel of stof waarin chroom-6 zat.

In februari 2017 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een nieuwe lijst gepubliceerd met ziekten die mogelijk door chroom-6 zijn veroorzaakt.
Volgens het RIVM is Chroom-6 in staat tot het veroorzaken van de volgende ziekten:

 • Longkanker
 • Neuskanker en neusbijholtekanker
 • Allergisch contacteczeem door chroom-6
 • Allergisch astma en allergische rhinitis door chroom-6
 • Chronische longziekten (COPD, longfibrose, interstitiële longaandoeningen)
 • Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren

 

Chroom-6 wordt daarnaast verdacht in staat te zijn bij mensen de volgende ziekten en effecten te veroorzaken:

 • Maagkanker

Bovenstaande ziekten zijn ook opgenomen in de (bestaande) coulance-regeling van Defensie.

 

Volgens het RIVM is het niet waarschijnlijk dat de volgende ziekten zijn veroorzaakt door chroom-6:

 • Aandoeningen van het afweersysteem (anders dan allergie)
 • Nieraandoeningen

Deze twee ziekten zijn wel opgenomen in de coulanceregeling.

 

Andere ziekten die waarschijnlijk NIET veroorzaakt zijn door chroom-6:

 • Keelkanker
 • Leveraandoeningen
 • Effecten op hart- en bloedvaten
 • Effecten op het maag-darmkanaal, anders dan maagkanker
 • Effecten op het centrale zenuwstelsel
 • Gebitsproblemen

 

Daarnaast zijn er nog ziekten waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te kunnen evalueren of chroom-6 in staat is ze te veroorzaken. Het gaat daarbij om effecten van chroom-6 op de voortplanting en effecten op de embryonale ontwikkeling.

Let op! Defensie en bonden hebben afgesproken dat iedereen die een uitkering heeft ontvangen op grond van de coulanceregeling, deze niet hoeft terug te betalen als blijkt dat chroom-6 toch niet de oorzaak kan zijn.

Een uitgebreide folder over de RIVM-zoekslag vindt u HIER.