Nieuwsbrief stichting November 2017

16 november 2017

Beste lezers,

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de laatste stand van zaken rondom onze procedure tegen defensie.

Iedereen die bij Mr R.M.W.H. Bedaux staat ingeschreven heeft onderstaande mail ontvangen. De mail geeft een korte toelichting op de procedure en een oproep voor het aanreiken van informatie over de arbeidsomstandigheden op de Poms-sites.


Hierbij doe ik u toekomen de laatste stand van zaken betreffende de Chroom 6 procedure tegen Defensie.

De schriftelijke rondes zijn inmiddels achter de rug. De rechter heeft bepaald dat 19 december a.s. een pleidooi zal plaatsvinden in de rechtbank te Maastricht. Een pleidooi is een gelegenheid waarin beide partijen mondeling hun standpunten aan de rechter kunnen toelichten. Onder andere de arbeidsomstandigheden waaronder velen op de POMS hebben gewerkt, zullen nader door mij worden toegelicht.

Mocht u over de arbeidsomstandigheden informatie hebben die relevant kan zijn voor het pleidooi, hoor ik het graag.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Mr R.M.W.H. Bedaux.


Stichting NL-Poms sluit zich aan bij de oproep van mr. R.M.W.H. Bedaux. Denkt je dat je belangrijke informatie hebt over de arbeidsomstandigheden op de Poms-site’s, deel die uiterlijk 1 December rechtstreeks met mr. R.H.M.W Bedaux (kantoor@bedaux.org) of met de stichting NL-Poms (rene@nlpoms.nl). In dat laatste geval zorgen wij dat de informatie bij Mr R.M.W.H. Bedaux komt. Hij zal deze beoordelen en zo mogelijk meenemen in het pleidooi van 19 December.

Op 8 december is er ter voorbereiding op het pleidooi een overleg tussen Mr R.M.W.H. Bedaux en alle eisers uit de dagvaarding. Het bestuur van de stichting NL-Poms is als mede eiser hierbij aanwezig en vertegenwoordigt het belang van alle gedupeerden.

Om die reden is het van groot belang uw informatie (*) nu met ons te delen.

 * Voor alle informatie die bij Stichting NL-Poms of Mr R.M.W.H. Bedaux bekend is heeft het geen meerwaarde deze toe te laten komen. Twijfelt u daaraan, stuur in dat geval uw informatie gerust toe.