Nieuwsbrief stichting Oktober 2017

30 oktober 2017

Beste lezers,

Het is alweer een tijdje geleden dat er nieuws te melden was over de procedure die mr. Bedaux namens ons voert tegen Defensie. Dit werd mede veroorzaakt door het uitstel dat Defensie van de rechtbank kreeg voor het aanleveren van een reactie (conclusie van dupliek) op het door mr. Bedaux opgestelde verweer dat in juridische termen de conclusie van repliek wordt genoemd. We hebben de volgorde van deze stappen in de nieuwsbrief van Augustus (www.nlpoms.nl) en op facebook (Stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL Poms) toegelicht.

In onze reactie (de conclusie van repliek) op het verweer van defensie (conclusie van antwoord) hebben we uiteraard ook jullie input die tijdens de drukbezochte informatieavond van 10 April is vergaard meegenomen. Voor de reactie hierop (conclusie van dupliek) had Defensie aan de rechtbank uitstel gevraagd en gekregen.

Defensie is de laatste tijd zwaar negatief in het nieuws. Hierbij is niet voor de eerste keer overduidelijk aangetoond dat Defensie onzorgvuldig is omgegaan met de belangen van hun personeel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Defensie alle argumentatie die mr. Bedaux heeft verzameld om onze zaak te ondersteunen door nalatigheid van Defensie aan te tonen simpel van de hand wijst, wegwuift, niet accepteert en nog erger, zelfs bagatelliseert.

Defensie liegt keihard en stelt dat er voldoende veiligheidsmaatregelen op de POMS-sites getroffen waren. Letterlijk schrijven ze: “De werknemers van de POMS-locaties hebben bovendien steeds de beschikking gehad over de voor hun werkzaamheden benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.”

In hun verweer toont Defensie met onduidelijk rekenwerk aan dat de kans op het verkrijgen van kanker door “de geringe” blootstelling van POMS-medewerkers aan chroom 6 wel heel klein zou zijn. Zij trekken meteen ook de vervolgconclusie dat chroom 6 niet de oorzaak is voor de veel overige (kanker)-aandoeningen waarmee velen van ons kampen. Met name dit laatste doet zeer. Vele oud POMS-collega’s zijn zwaar ziek of nog erger, niet meer onder ons. We weten allemaal dat kanker hiervan de hoofdoorzaak is en een simpele rekensom leert dat POMS-medewerkers hier meer door getroffen zijn. Dit feit negeert Defensie en zij verstoppen zich achter de rug van het uiterst traag verlopend RIVM-onderzoek.

Is er dan helemaal geen nieuws? Dat is er wel zeker. We gaan op korte termijn de volgende fase in van de procedure tegen Defensie. Afgelopen week kregen we bericht van de rechtbank. De rechter in Maastricht heeft de datum voor een zitting en pleidooi bepaald op 19 December, om 14.00 uur.

Een pleidooi is een gelegenheid om mondeling de standpunten in een procedure toe te lichten. Onder andere over de omstandigheden waaronder velen van ons op de POMS werkten, zullen nader worden toegelicht door Mr R.M.W.H. Bedaux. De 4 oud-collega’s en de stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL POMS, waarvan ondergetekende de woordvoerder is, die samen de dagvaarding hebben uitgebracht zijn hiervoor uitgenodigd. Na het pleidooi van eiser en gedaagde, kan het zijn dat de rechter nog bepaalde vragen heeft aan partijen.

 

De zitting is openbaar en vrij toegankelijk. De zitting start om 14.00 uur en kun je bijwonen in de arrondissementsrechtbank Sint Annadal 1, 6241 PA in Maastricht.

 

Tot slot. Ik reken erop velen van jullie op 19 december in de rechtbank te treffen. Alleen al door jullie aanwezigheid wordt het belang van onze strijd tegen Defensie extra ondersteund.

 

Henk Coort

Voorzitter stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-POMS