Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6

19 mei 2018

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Betreft Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6

 

In mijn brief van 15 maart jl. (Kamerstuk 34 775 X, nr. 87), heb ik gemeld dat de voorzitter van de paritaire commissie nog niet met zekerheid kon laten weten wanneer het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie gereed zouden zijn.

Inmiddels heeft het RIVM het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties voltooid. De paritaire commissie heeft onlangs de resultaten van het RIVM-onderzoek ontvangen.

De voorzitter van de paritaire commissie heeft laten weten dat het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie op zeer korte termijn gereed zijn.

Ik heb toegezegd Uw Kamer zo spoedig mogelijk hierover, na ontvangst van het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie, te informeren. Ik verwacht dat ik, samen met de projectleider van het RIVM en de voorzitter van de paritaire commissie, op maandag 4 juni de resultaten van het onderzoek van het RIVM, het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en mijn reactie zal kunnen aanbieden.

Na de openbaarmaking worden (oud-)medewerkers en direct betrokkenen tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten in Roermond (woensdag 6 juni) en Almelo (vrijdag 8 juni) nader geïnformeerd. De (oud-)medewerkers worden tijdens die bijeenkomsten geïnformeerd over de onderzoeksresultaten, het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en de maatregelen die Defensie zal nemen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten zal ook worden toegelicht op welke wijze Defensie zal voorzien in de voortzetting van de nazorg voor

(oud-)medewerkers en nabestaanden.

 

 DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE          

Drs. B. Visser