Pleidooi tegen Defensie dinsdag 19 december.

19 december 2017

 

Dinsdag 19 december.

Vanmiddag heeft bij de rechtbank te Maastricht het pleidooi in onze procedure tegen Defensie plaatsgevonden. Buiten vele belangstellenden was ook de schrijvende pers en ruim vertegenwoordigd en heeft Hart van Nederland opnames gemaakt.

Defensie was met 2 advocaten en een aantal helpers vertegenwoordigd. Namens alle dagvaarders waaronder de stichting voerde mr. Rob Bedaux het woord.

In hun pleitnota stelde Defensie vraagtekens of de stichting wel ontvankelijk was. Anders gezegd, Defensie was van mening dat we bij de verkeerde rechtbank waren en twijfelde eraan of wij het recht hadden om namens alle gedupeerde voormalige burgerambtenaren te mogen spreken. Verder was de advocaat van defensie van mening dat de rechter er goed aan deed om de resultaten van het “onafhankelijke” RIVM onderzoek af te wachten en deze in zijn oordeel mee te nemen. Immers defensie had bij monde van hun voormalige minister reeds toegezegd de uitkomsten van het RIVM onderzoek te respecteren en daarop gebaseerd hun verantwoording te nemen oftewel, waarom nog een juridische procedure?

Mr. Bedaux heeft in zijn pleidooi alle stellingen die door de advocaat van Defensie werden ingebracht gemotiveerd en krachtig verworpen. In zijn pleitnota somde mr. Bedaux nogmaals alle redenen op waardoor wij van mening zijn dat defensie verantwoordelijk is voor de vele gezondheidsproblemen waar een groot aantal oud POMS medewerkers dagelijks mee kampen, hebben gehad of uiteindelijk aan zijn overleden.

Om die reden is het jammer dat de resultaten van het door de stichting verrichte onderzoek naar de gezondheids-situatie van alle POMS personeel helaas te laat was afgerond en buiten de termijn werd ingediend. Defensie had dit niet kunnen bestuderen en tekende bezwaar aan dit stuk toe te voegen aan de procedure. We willen jullie dit niet onthouden en voegen het overzicht toe aan de gemaakte foto’s.

Het vervolg. De rechtbank doet 14 Februari 2018 uitspraak.
In ieder geval verwachten we dat Hart van Nederland vanavond gaat berichten. Zij hebben meerdere mensen geïnterviewd, dus kijken vanavond !

Wordt vervolgd………..