Ronde tafel 1 november 2018

4 oktober 2018

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van Defensie van 6 juli 2018

(Kamerstuk 34 775 X, nr. 133), houdende nadere informatie over veilig werken met Chroom-6, en van 5 september 2018, houdende de beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij

Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 139), heeft de commissie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag op donderdag 1 november 2018 van 15.00-18.30 uur. De commissie zou het zeer op prijs stellen indien u aan het rondetafelgesprek wilt deelnemen.

Klik hier voor de hele brief Ronde tafel