Werkagenda chroom-6

5 maart 2019

Geachte voorzitter,Hierbij informeer ik u in aansluiting op de brieven van 5 september en 21 december 2019 (TK, 17-18, 34 775XVI, nr. 152 en TK, 18019, 35 000 XVI, nr. 119) over de wijze waarop het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt en uw Kamer zal informeren over de voortgang. Hierbij geef ik antwoord op een van de vragen die uw Kamer gesteld heeft op 31 januari 2019 tijdens de regeling van werkzaamheden namelijk: Welke onderzoeken lopen er naar chroom-6 en wanneer wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.

Klik hier voor de hele brief http://nl-poms.nl/wp-content/uploads/2019/03/Werkagenda-chroom-6-19-2-2019.pdf