Home

Stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-POMS Z.N. is opgericht en op 4 Maart 2016 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65498429.
De stichting wordt gevormd door een raad van toezicht en bestuur;

Henk Coort & Mr Rob Bedaux bezig zo’n groot mogelijk publiek te bereiken! Klik hier voor meer in de media

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter – Henk Coort
Penningmeester – (deze positie is vacant)
Secretaris – (deze positie is vacant)

De toezichthouders zijn:
Voorzitter – Fer Siegersma
Toezichthouder – Beate Coort
Adviseur – René van Geffen

We hebben als doelstelling de belangen te behartigen van gedupeerden als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen in de breedste zin. Wij richten ons primair op de oud-medewerkers van de NL-POMS Sites

Onze activiteiten

Voor de belangenbehartiging geven we bij gelegenheid een informatieavond met gastsprekers en zijn we inmiddels ook een procedure tegen de staat gestart om erkenning te krijgen voor de geleden (angst)schade die vele werknemers is aangedaan. We hebben niet het vertrouwen in een positieve afloop van de resultaten uit het onderzoek dat de minister van Defensie aan het RIVM heeft opgedragen. Om die reden trachten we via een juridische procedure defensie aansprakelijk te krijgen. We hebben er alle vertrouwen in genoemde juridische procedure succesvol af te sluiten. Het verwachte positieve resultaat legt voor alle gedupeerden de weg open om een individuele schadeclaim bij defensie in te dienen.