Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nlpoms.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Per 25 mei 2018 is AVG van toepassing, uw gegevens worden opgeslagen en alleen gebruikt door beheerders en van Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS Z.N.. Ingevulde persoonsgegevens worden op de serverruimte en in evt. mails bewaard maar worden alleen gebruikt voor informatieve en Stichtinggerelateerde doeleinden en worden zeker niet aan derden “uitgeleend”.

Met de grootste zorg wordt getracht informatie te verstrekken op onze website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De lezer wordt dan ook aangeraden om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor wat betreft de vermelde informatie. Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS Z.N. kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de op de site vermelde informatie. Tevens behouden wij het recht om de inhoud te wijzigen of te verwijderen zonder u daarvan bij voorbaat in kennis te stellen.

Copyright © Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS Z.N. : Auteursrecht voorbehoud.
Niets van deze publicaties, content of verwijzingen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS Z.N.