Wat je zelf kan doen !

Je hebt voor defensie gewerkt en denkt ziek te zijn geworden door in aanraking te zijn gekomen met Chroom-6.Er zijn dan de nodige vragen te beantwoorden en mogelijk heb je recht op financiële compensatie.

Een stukje historie. Vele oud Poms medewerkers zijn ziek geworden door het inmiddels op iedere defensielocatie aangetroffen stof Chroom 6.

Deze stof zat verwerkt in de verf waarmee materieel voorzien was.

Bij de Poms organisatie werd onderhoud aan militair materieel verricht dat met name erop gericht was om de voertuigen up to date te houden en voor langdurige opslag geschikt te maken.

Hierbij kwam het vaak voor dat voertuigen werden geschuurd, met grit gestraald en aansluitend opnieuw gespoten.

Het zijn met name deze bewerkingen die mede door ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen en een gebrekkige luchtverversingsinstallatie er verantwoordelijk voor waren dat chroom 6 in de lichamen terecht kon komen en zijn schadelijke werking heeft kunnen doen.

Het RIVM heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. De ziektes waarvan bewezen is dat chroom 6 hiervan de veroorzaker is zijn in de “Compensatieregeling Chroom 6” opgenomen en geven recht op financiële compensatie.

Defensie heeft voor dringende vragende, melden van ziekten en indienen en afhandelen van claims voorzieningen getroffen.

Zelfs een medisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Hiervoor kun je je wenden tot het informatiepunt Chroom 6 Defensie.  Informatiepunt Chroom-6 Defensie

De website geeft voor burgers en militairen alle informatie en uitleg hoe te handelen als je vragen hebt of denkt dat je ziekte door het werken bij Defensie is veroorzaakt.

Wil je een juridische procedure starten dan zijn er inmiddels al meerdere advocaten en letselschadebureaus die goed thuis zijn in het Chroom 6 dossier.

Onze informatie is publiek en je hoeft geen speciaal lidmaatschap of account aan te maken.

Zie buiten onze Website Stichting NL-Poms  ook onze Facebook pagina Facebook NL-POMS

Hier hebben we veel informatie van de inmiddels 7 jarige strijd tegen defensie samengebracht.