Annulering van de bijeenkomsten

31 augustus 2020

Beste Mensen,

De 3 geplande bijeenkomsten waarin het team van Bedaux/Cogens advocaten de gedupeerden wilde informeren over de juridische procedure van Poms medewerkers en hun nabestaanden tegen defensie, zijn helaas wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd.

De halve en gekleurde informatie die andere partijen momenteel geven brengt veel twijfel en onduidelijkheden. Net dat laatste wilde Cogens/ Bedaux wegnemen door jullie op korte termijn juist, objectief en volledig te informeren. Stichting gedupeerden NL Poms heeft op verzoek van Cogens/Bedaux advocaten meegewerkt aan de voorbereidingen voor de informatie bijeenkomsten.

Mede door de vele ontvangen signalen van gedupeerden over twijfel en misinformatie werden de voorbereidingen in rap tempo uitgevoerd. Het was volgens ons noodzakelijk de informatieavonden op korte termijn te plannen.Onderwerpen voor de bijeenkomst waren het samengaan van Bedaux met Cogens, de gevoerde procedure, de behaalde resultaten, de mogelijkheden voor gedupeerden, hoe verder en mogelijkheid voor 1 op 1 gesprek met leden van het juridisch team Cogens/Bedaux.

De inspanningen die Gogens/Bedaux heeft geleverd om de informatie bijeenkomsten te organiseren wordt in onze ogen zeer gewaardeerd. Helaas bleek de belangstelling minimaal en zijn de 3 geplande bijeenkomsten geannuleerd. “Corona angst”, “te ver weg”, “te korte reactietijd”, “geen vervoer”, “geen interesse” worden als reden gegeven. Als stichting betreuren wij dit. Het is tenslotte voor ons allemaal van belang. Alle van belang zijnde informatie hebben onze advocaten in een brief opgenomen om de slachtoffers toch zo goed mogelijk te informeren. Ook is het mogelijk een persoonlijk gesprek aan te gaan. Er kan daartoe contact worden gezocht met het secretariaat van Bedaux/Cogens voor het maken van afspraak via045 571 19 99 of 045 208 09 09”.

Bestuur Stichting.