Uitspraak HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 3 december 2021

6 december 2021

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en voor recht verklaard dat de Staat jegens [verweerders]
aansprakelijk is voor geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.3 Het heeft daartoe
onder meer het volgende overwogen:

Beslissing

De Hoge Raad:

  • verwerpt het beroep;
  • veroordeelt de Staat in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
    [verweerder 1], [verweerder 2] en [verweerder 3] begroot op € 415,34 aan verschotten en € 2.200,–
    voor salaris;
  • veroordeelt de Staat in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
    [verweerder 4] begroot op € 415,34 aan verschotten en € 2.200,– voor salaris.

Voor de gehele uitspraak klik op onderstaande link.

https://nl-poms.nl/wp-content/uploads/2021/12/Uitspraak-hoge-raad-3-12-2021.pdf