De Hoge Raad heeft vier voormalige onderhoudsmonteurs van Defensie in het gelijk gesteld.

Wat kan dit beteken voor alle andere slachtoffers en waar moet je aan voldoen? Mr.Rob Bedaux heeft het volgende daarover gezegd bij L1 op 7 dec 2021. Er moet wel enig verband zijn tussen gezondheidsschade en Chroom 6. Hoge raad heeft vastgesteld dat ook een gering verband tussen die gezondheidsschade en Chroom 6 voldoende is … Meer lezen

Uitspraak HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 3 december 2021

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en voor recht verklaard dat de Staat jegens [verweerders]aansprakelijk is voor geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.3 Het heeft daartoeonder meer het volgende overwogen: Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt de Staat in de kosten van het geding in cassatie, tot … Meer lezen

Hoge Raad verwerp het cassatieberoep van Defensie

Defensie is in beroep (cassatie) gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch dat zij aansprakelijk is voor de geleden gezondheidsschade van de 4 eisers. De cassatie wordt met deze uitspraak van de Procureur Generaal bij de hoge raad der Nederlanden verworpen. Deze uitspraak effend het pad voor genoegdoening aan vele slachtoffers van … Meer lezen

Nederlandse vakbonden in de bres voor slachtoffers Chroom-VI

Pien Heuts Journalist Nederland kende de afgelopen jaren verschillende schandalen waarbij werknemers blootgesteld bleken te zijn aan het kankerverwekkende Chroom-VI. Bij het opknappen van defensie- en spoormaterieel liepen honderden slachtoffers gezondheidsschade op. Vakbonden namen geen genoegen met halve maatregelen en eisten een onafhankelijk onderzoek en schaderegelingen. Het zoveelste schandaal bij Defensie, dacht de Nederlandse voorzitter … Meer lezen

Annulering van de bijeenkomsten

Beste Mensen, De 3 geplande bijeenkomsten waarin het team van Bedaux/Cogens advocaten de gedupeerden wilde informeren over de juridische procedure van Poms medewerkers en hun nabestaanden tegen defensie, zijn helaas wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd. De halve en gekleurde informatie die andere partijen momenteel geven brengt veel twijfel en onduidelijkheden. Net dat laatste wilde Cogens/ … Meer lezen

Uitgenodigd informatiebijeenkomst

Geachte heer/mevrouw, Namens mr. Rob Bedaux verwijs ik u kortheidshalve naar de bijlage, waarin u wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over uw dossier. Omdat wij vanwege coronamaatregelen per bijeenkomst beperkte plaatsen hebben, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren: letsel@cogens.nl of 045 -208 09 09. Met vriendelijke groet, Aimée Borgsteijn secretaresse Geachte cliënt(e), slachtoffer, gedupeerde, nabestaande, In samenwerking met … Meer lezen

Enquete onderzoek naar chroom 6 en carc, incl de regeling die er is.

Jean Vankan heeft deze enquête gemaakt Enquete onderzoek naar chroom 6 en carc, incl de regeling die er is. Geachte Heer / Mevrouw, Dank u voor ons te bezoeken. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons de beste resultaten te behalen. Enquete onder defensie personeel van Poms, Luchtmacht Landmacht en … Meer lezen

De laatste stand van zaken in procedure tegen defensie en informatie rondom de samenwerking tussen Bedaux en Cogens advocaten.

Heerlen, 4 augustus 2020 Geachte cliënten en geacht stichtingsbestuur, Zoals ik u al had bericht houd ik nu gezamenlijk met Cogens Advocaten kantoor aan de Akerstraat 104- 106 te Heerlen en heb ik meerdere juridisch medewerkers en advocaten tot mijn beschikking. Mr. H. Kraimi is nog steeds ziek. Inmiddels heeft het Ministerie van Defensie beroep … Meer lezen

SAMENWERKING BEDAUX ADVOCATEN EN COGENS ADVOCATEN TE HEERLEN EN ROERMOND

Bedaux a d v o c a t e n HOEVE GELEENHOF Mr. R.M.W.H. Bedaux Mr. H. Kraimi Valkenburgerweg 54 6419 AV HEERLEN Stichting Derdengelden:NL65ABNA0577316133 Tel : +31 (0)45 571 19 99 Fax : +31 (0)45 571 19 85 Websites: www.bedaux.org / www.letselschadebureau-limburg.nl Betreft: Publicatie facebook SAMENWERKING BEDAUX ADVOCATEN EN COGENS ADVOCATEN TE HEERLEN EN ROERMOND Beste Cliënten … Meer lezen

Cassatieadvies

Stichting POMS-sites ZN./ Defensie Geachte cliënten Hierbij doe ik U toekomen het cassatieadvies dat ik d.d. 28 mei jl. ontving, naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen. Helaas is het advies om cassatie in deze zaak in te stellen afwijzend. Het is mij echter wel gelukt de kosten voor het cassatieadvies vergoed te … Meer lezen