Cassatieadvies

12 juni 2020

Stichting POMS-sites ZN./ Defensie

Geachte cliënten

Hierbij doe ik U toekomen het cassatieadvies dat ik d.d. 28 mei jl. ontving, naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen. Helaas is het advies om cassatie in deze zaak in te stellen afwijzend. Het is mij echter wel gelukt de kosten voor het cassatieadvies vergoed te krijgen. Volgens de cassatieadvocaat hebben we veel bereikt in deze zaak. We zullen vanaf heden per persoon verder gaan, want de slagingskansen voor een beroep in cassatie voor de stichting zijn nihil. Het spijt mij jullie niet beter te kunnen berichten, maar ik zal nog overleg voeren met rechtsbijstandsverzekering over de verder te nemen stappen. Hiervoor zullen geen kosten voor jullie in rekening gebracht worden.

Met vriendelijke groet, Mr R.M.W.H. Bedaux

Voor de gehele cassatieadvies klik hieronder!

https://nl-poms.nl/wp-content/uploads/2020/06/Cassatieadvies.pdf