Enquete onderzoek naar chroom 6 en carc, incl de regeling die er is.

5 augustus 2020

Jean Vankan heeft deze enquête gemaakt

Enquete onderzoek naar chroom 6 en carc, incl de regeling die er is.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons de beste resultaten te behalen.

Enquete onder defensie personeel van Poms, Luchtmacht Landmacht en Marine.

Onderzoek van RIVM naar enkel chroom 6 en carc verf. Nu wil ik voorleggen een onderwerp waar we al langer over spreken, namelijk slachtoffers, waaronder veel oud-poms en defensie medewerkers, van chroom-6, carc-verf en andere giftige stoffen. De groep die wij eerder hebben gesproken in de tweede kamer, is totaal afgesneden van ieder overleg en komt veelal niet in aanmerking voor de huidige regeling, omdat die heel star is. Nu zou ik willen vragen om samen met mij en andere collega’s ervoor te zorgen dat deze mensen zo snel als mogelijk, dit jaar, een rechtvaardige behandeling krijgen? 

Klik op onderstaande link!

https://www.survio.com/survey/d/G6H0E5W9Y1O6K3F7U?fbclid=IwAR3sEquryRsKBwtrDmoNf9ep42OuOSMhySqF_b-DMKxg–HZg9SL1bU56UM