Brief die zowel naar de media en de politiek is verstuurd. september 2019

5 september 2019

Chroom 6 NL-Poms September 2019

1 jaar geleden is door de staatssecretaris een regeling ingesteld die compensatie geeft aan gedupeerden die tijdens hun werkzaamheden op NL-Poms zijn blootgesteld aan onder andere het kankerverwekkende Chroom-6. Deze regeling is tot stand gekomen na uitvoerig onderzoek door het RIVM en gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Met de regeling is ingestemd door enkele vakbonden en uiteindelijk ook de 2e kamer. Na kritiek heeft de staatssecretaris de nazorg structureler ingeregeld. Iedereen happy, toch…..?

De regeling
De regeling is zodanig ingericht dat slechts een beperkt aantal gedupeerden hiervoor in aanmerking komt. De reden hiervoor is de hantering van een streng wetenschappelijke norm voor bewezen gezondheidseffecten van Chroom-6. Wereldwijd duiden vele onderzoeken naar een veel breder scala aan aandoening waarmee personen die met Chroom-6 in aanraking zijn gekomen kampen. Dit wordt door specialisten en toxicologen ondersteund. Aandoeningen en gezondheidsklachten
waarmee ook voormalig Poms personeel kampt en waarvoor in de huidige
regeling geen enkele compensatie wordt verleend.

Het misdrijf
Defensie heeft toegegeven dat zij destijds schromelijk tekort zijn geschoten in het waarschuwen en beschermen van hun personeel. Dit terwijl de kennis over schadelijke effecten van Chroom-6 destijds reeds bij Defensie bekend waren en sterker nog, defensie hierop zelfs werd gewezen door US-Army en eigen veiligheidskundigen. Dit versterkt het gevoel van oud Poms medewerkers hoe het zo kan zijn dat je een misdrijf pleegt door willens en wetens mensen in levensgevaar te brengen, vaak met de dood en of ernstige ziekte en angsten tot gevolg, en vervolgens hiervoor niet de verantwoording neemt of veroordeeld wordt tot een ruimhartige compensatie voor ieder betrokkene.

Een ongelijke behandeling / discriminatie
Gemeente Tilburg en NS hebben een soortgelijke problematiek ervaren. Ook hier is personeel op eenzelfde wijze (schuren, slijpen, bewerken, stof etc) blootgesteld aan Chroom-6. Het grote verschil met Defensie is dat hier de opdracht- en werkgever WEL direct verantwoording heeft genomen door het verlenen van compensatie aan alle medewerkers die dit betrof. Ziek of niet. Het is voor Poms medewerkers onbegrijpelijk dat overheden hierin niet uniform handelen. Dit voelt als discriminatie en miskenning.

De oplossing
Zolang Defensie blijft vasthouden aan de streng wetenschappelijke normen waarop de compensatieregeling is gebaseerd en zich verschuilt achter het akkoord met de vakbonden kan er geen sprake zijn dat het publieke excuus van de staatssecretaris wordt omgezet naar recht doende daden voor de voormalige Poms medewerkers. Op deze wijze is en blijft het kletspraat en gebakken lucht waarmee de Poms gedupeerden onder het mom van regel- en wetgeving, onderzoek, expertise en vakbondsakkoord aan het lijntje wordt gehouden. Dit net zolang totdat ook de laatste zieke Poms medewerker zijn allerlaatste ademtocht heeft uitgeblazen.
Probleem opgelost….

Henk Coort
Voorzitter Stichting Gedupeerden gevaarlijke stoffen NL-Poms

| Correspondentie adres: In de Winkel 4 6451JG Schinveld
| Mobiel: +31 636501793| Vast: +31 45 5271825 | h.coort@ziggo.nl |
| website: www.nlpoms.nl | E-Mail: info@nlpoms.nl
| Nummer K.v.K 65498429 | Bankrekening IBAN: NL95 INGB 0007149344