Hoger beroep bij de civiele rechtbank.

28 februari 2018

Graag willen wij jullie informeren over onze procedure tegen Defensie en het vervolg naar aanleiding van de teleurstellende uitspraak.

Vrijdag 23-02-2018 is er tussen Mr R.M.W.H. Bedaux en het voltallig bestuur van de Stichting gedupeerden gevaarlijke stoffen NL Poms overleg geweest. De aanleiding voor het overleg was het vonnis dat de rechtbank Limburg in Maastricht in onze procedure tegen Defensie op14 februari heeft uitgesproken.

Kort gezegd komt de uitspraak er op neer dat de rechter heeft geoordeeld dat wij niet voldoende hebben aangetoond voor alle gedupeerden, met name ook voor de niet ambtenaren, de belangen te behartigen. Dit vormt de basis voor zijn uitspraak.  De rechter is van mening dat de stichting alleen (voormalige) ambtenaren vertegenwoordigd en we om die reden niet bij de civiele rechter moeten zijn maar de zaak aanhangig dienen te maken bij de bestuursrechter. In juridische termen zijn we met onze procedure door de civiele rechter niet ontvankelijk verklaard. Tezamen met

Mr R.M.W.H. Bedaux heeft het bestuur van de Stichting NL Poms de uitspraak en mogelijke opties uitvoering besproken. Mr. R.M.W.H. Bedaux  is er van overtuigd dat deze uitspraak onterecht is en samen hebben we besloten niet de rechtsgang te maken naar de bestuursrechter maar te kiezen voor het instellen van een hoger beroep bij de civiele rechtbank.

 

Een veel gestelde vraag is: waarom hebben jullie gekozen voor de burgerlijke rechter en niet direct voor de bestuursrechter? De bestuursrechter is er immers voor (voormalige) ambtenaren.

Er is in onze procedure voor de burgerlijke rechter gekozen omdat;

  • Alleen bij de gekozen procedure is het mogelijk als groep (in ons geval de stichting die ontvankelijk is) bij de civiele (burgerlijke) rechter gezamenlijk een procedure te voeren met de eisen zoals we die in de dagvaarding hebben opgenomen. Denk hierbij aan de door ons geëiste vergoeding voor iedereen die op de Poms-site(s) gewerkt heeft.
  • We daardoor ook de belangen van alle mensen die geen dienstverband met defensie hadden maar wel op de Poms-site(s) werkzaamheden verrichten konden behartigen.
  • Het gevolg van een rechtsgang naar de bestuursrechter zou beteken dat iedere ex/ambtenaar apart naar de bestuursrechter moet gaan. Dat zou gaan inhouden dat iedereen zelf alle (proces)kosten zoals bijvoorbeeld advocaat en griffiekosten moet dragen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie verder informeren.