Nieuws

SAMENWERKING BEDAUX ADVOCATEN EN COGENS ADVOCATEN TE HEERLEN EN ROERMOND

Bedaux a d v o c a t e n HOEVE GELEENHOF Mr. R.M.W.H. Bedaux Mr. H. Kraimi Valkenburgerweg 54 6419 AV HEERLEN Stichting Derdengelden:NL65ABNA0577316133 Tel : +31 (0)45 571 19 99 Fax : +31 (0)45 571 19 85 Websites: www.bedaux.org / www.letselschadebureau-limburg.nl Betreft: Publicatie facebook SAMENWERKING BEDAUX ADVOCATEN EN COGENS ADVOCATEN TE HEERLEN EN ROERMOND Beste Cliënten … Meer lezen

Cassatieadvies

Stichting POMS-sites ZN./ Defensie Geachte cliënten Hierbij doe ik U toekomen het cassatieadvies dat ik d.d. 28 mei jl. ontving, naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen. Helaas is het advies om cassatie in deze zaak in te stellen afwijzend. Het is mij echter wel gelukt de kosten voor het cassatieadvies vergoed te … Meer lezen

STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, Drs. B. Visser Antwoorden op de schriftelijke (feitelijke) vragen!

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke (feitelijke) vragen over de brief van 6 april 2020, houdende de Beleidsreactie RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie (2020Z0619). Deze vragen werden ingezonden op 16 april 2020. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, Drs. B. Visser  Antwoorden op schriftelijke (feitelijke) vragen over de brief van 6 april 2020, … Meer lezen

Wijziging Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek 16-04-2020 09:00 Ministerie van Defensie Staatscourant 2020, 21296 Interne regelingen Wijziging Regeling uitkering chroom-6 Defensie 3 april 2020, nr. BS/2020005949 De Staatssecretaris van Defensie Gelet op artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 88 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, artikel 26 van … Meer lezen

Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade door chroom-6

Bron Trouw Honderden (oud-)medewerkers van het ministerie van defensie hadden klachten door het gebruik van coating en verf waarin het kankerverwekkende chroom-6 zat. Defensiepersoneel dat door blootstelling aan chroom-6 ziek werd, kan aankloppen bij de staat voor een betere vergoedingJohan van Heerde10 maart 2020, 16:01 De staat is aansprakelijk voor gezondheidsschade bij personeel door blootstelling … Meer lezen

Dubbel leed voor defensiepersoneel: óók blootgesteld aan een ziekmakende coating

Defensiepersoneel dat werkte met het ziekmakende chroom-6 werd ook blootgesteld aan een coating (CARC) die nu giftig blijkt.Johan van Heerde Bron Trouw 6 april 2020, 13:38 Defensiepersoneel vermoedde het al, maar nu blijkt ook uit onderzoek van het RIVM dat werken met de verf CARC ziekmakend is. Medewerkers van defensie op de zogeheten POMS-locaties werden … Meer lezen

Defensie aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden gezondheidsschade

Uitspraak hoger beroep Vanadaag, 10 Maart, heeft het gerechtshof in Den Bosch een uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Defensie dat door de Stichting en 4 personen is ingesteld. Ondanks dat de eisen van de stichting zijn afgewezen, de eisen van de 4 personen zijn deels wel toegekend. Hierover zijn wij meer dan tevreden. … Meer lezen

Gerechtshof in Den Bosch uitspraak 14 dagen uitgesteld.

Vandaag, 25 februari, zou het gerechtshof in Den Bosch uitspraak doen in het mede door stichting gedupeerden NL Poms ingestelde hoger beroep. Het gerechtshof heeft echter aangegeven de uitspraak pas over 14 dagen te doen. Onze verwachting is dat dit rond 10 Maart zal zijn. Wij houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws … Meer lezen

SAMENVATTING POMS PROBLEMATIEK

De achtergrond Tussen 1983 en 2006 zijn in Nederland een 5 tal opslaglocaties voor Amerikaans legermaterieel operationeel geweest. Op deze zg. Poms-sites werden tanks, legervoertuigen en materieel onderhouden, opgeknapt en na preservering “Combat Ready” in speciaal hiervoor ingerichte loodsen gestald. Hiermee hebben oud medewerkers een bijdrage geleverd aan de bescherming van Europa tijdens de koude … Meer lezen

Brief die zowel naar de media en de politiek is verstuurd. september 2019

Chroom 6 NL-Poms September 2019 1 jaar geleden is door de staatssecretaris een regeling ingesteld die compensatie geeft aan gedupeerden die tijdens hun werkzaamheden op NL-Poms zijn blootgesteld aan onder andere het kankerverwekkende Chroom-6. Deze regeling is tot stand gekomen na uitvoerig onderzoek door het RIVM en gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Met de regeling is … Meer lezen