Voortgang procedure

10 februari 2017

Beste (oud) collega’s, medestrijders en nabestaanden.

Graag wil ik jullie informeren over de laatste ontwikkelingen in onze procedure tegen Defensie.

Helaas moeten we jullie meedelen dat De Staat Der Nederlanden (Ministerie van Defensie) door goedkeuring van de rechtbank nogmaals 6 weken uitstel heeft gekregen voor het geven van een reactie op de dagvaarding. De verlengde termijn loopt tot 5 april

In eerst instantie heeft men uitstel gevraagd tot na de zomer van 2017 in verband met het complexe onderzoek van het RIVM. Daarop heeft onze advocaat mr. R.M.W.H Bedaux, laten weten niet akkoord te gaan met het uitstelverzoek van de staat.

Zijn standpunt luidt, kort samengevat, dat de uitkomst van het RIVM-onderzoek niet behoeven te worden afgewacht, omdat de aansprakelijkheid van de Staat ongeacht de uitkomsten gegeven is. In normale bewoording, de uitkomst van het RIVM-onderzoek staat los van de volgens ons reeds aangetoonde aansprakelijkheid van Defensie

Voor alle duidelijkheid op 22 februari gebeurt er voorlopig niets en moeten we voor meer nieuws wachten tot 5 april.

Handtekening voorzitter

Henk Coort
Voorzitter